flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЛІКВІДАЦІЮ СУДІВ

04 січня 2018, 08:27

Щодо  реорганізації  місцевих   загальних судів Луганської області та ліквідації Апеляційного суду Луганської області

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 451/2017 "Про реорганізацію місцевих загальних судів", шляхом реорганізації (злиття) утворено окружні суди Луганської області та Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано Апеляційний суд Луганської області та утворено Луганський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Луганську область, з місцезнаходженням у містах Луганську та Сєвєродонецьку.

Зважаючи на значний суспільний інтерес до зазначеного рішення Президента України, наявні коментарі з цього приводу, у тому числі щодо можливого обмеження доступу громадян до правосуддя, пов’язаного з реорганізацією місцевих загальних судів Луганської області та ліквідацію Апеляційного суду Луганської області прес-служба Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області інформує.

Як випливає із змісту Указу, суди утворюються, у тому числі, шляхом злиття місцевих загальних судів (частина 5 статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Згідно із зазначеним Законом суд є органом державної влади, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Відповідно до підпункту 6 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України.

Згідно з частиною 2 статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Суд є юридичною особою публічного права.

Процедура ліквідації юридичних осіб визначається, зокрема, Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Відповідно до частини 2 статті 104 Цивільного кодексу України, юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Порядок внесення відповідного запису, перелік необхідних дій та документів визначено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Отже, припинення повноважень судів  здійснюється не з дня набрання чинності Указів Президента України від 29 грудня 2017 року № 451/2017 та № 452/2017, а лише після проведення регламентованої законом процедури, результатом якої є припинення діяльності судів як органів державної влади та юридичних осіб.

Відповідно до пункту 3 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «Районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію».

Апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

Згідно частини 6 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «У разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду».

Таким чином, місцеві загальні суди Луганської області та Апеляційний суд Луганської області продовжують здійснювати свої повноваження до початку діяльності новоутворених окружних судів та Луганського апеляційного суду в апеляційному окрузі.

Прес-служба ТУ ДСА України в Луганській області